University of Crete

Sito: www.en.uoc.gr

Linköpings Kommun

Sito: www.linkoping.se

1st Gymnasio Avlona

Sito: www.gym-avlon.att.sch.gr

Sweden Emilia-Romagna Network Associazione (SERN)

Sito: www.sern.eu

Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon

Sito: www.uoa.gr

Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd (CARDET)

Sito: www.cardet.org

Athene-Grundschule

Sito: www.athene-grundschule.de

Eteria Kinonikis kai Politistikis Stiriksis Palinostoudon Omogenon (NOSTOS)

Sito: www.nostos.org.gr

Forum